Lukk
Hva leter du etter?

Slik selger du et selskap

Å selge en virksomhet er for mange ukjent territorium. Mange kjenner derfor på en del usikkerhet, men som ved alt annet er mye gjort med gode forberedelser.

Å bestemme seg for å selge livsverket eller arvesølvet er for mange en av de største beslutningene de tar i løpet av livet. Usikkerheten kan derfor være stor, noe som kan handle både om selve salgsprosessen, men også om hvordan et eventuelt salg skal kommuniseres. Grundige forberedelser og en god M&A strategi eliminerer mye av usikkerheten og legger grunnlaget for en ryddig og strukturert salgsprosess, noe som også kan være avgjørende for verdsettelsen av selskapet.

Hvordan starter du salgsprosessen?

Vi starter alltid en salgsprosess med et innledende, uformelt møte, hvor vi lærer hverandre å kjenne og får vite litt om bakgrunnen for at et salg blir vurdert. Dette er en viktig del av prosessen, da en god salgsprosess avhenger av at selger og rådgiver opparbeider et godt og gjensidig tillitsforhold. Vi har lang erfaring med de mange spørsmål man står overfor i en slik vurdering. Derfor kan det være vanskelig å komme til en endelig beslutning, og ofte tar derfor slike salgsbeslutninger noe tid.

Når dere eventuelt har bestemt dere for å gå videre, begynner vi som regel med å konkretisere eiers ambisjoner og forventninger til ny eier og pris. Neste skritt er å kartlegge selskapets nåværende situasjon, men ikke minst fremtidig potensial. I denne fasen er det viktig å få alle fakta på bordet og dokumentere disse. Dette handler om alt fra kunder og kontrakter til skattemessige konsekvenser av et salg. Det kan være at selskapet er i ferd med å utvikle ny teknologi som kan være avgjørende for fremtidig verdipotensial. I motsatt fall kan det dukke opp potensielle fallgruver som kan ha negativ effekt på verdsettelsen.

Fordelene ved å være tidlig ute er at man har kjøpt seg tid til å ordne opp og rydde eventuelle negative funn ut av veien. Alternativet er gjerne at det dukker opp i kjøpers gjennomgang av selskapet (Due Dilligence), noe som i verste fall kan føre til at selger må gi rabatter eller at kjøper trekker seg.

  • Kartlegg ambisjoner og forventninger til ny eier og pris
  • Hva er selskapets nåværende situasjon og potensial?
  • Dokumenter kunder, kontrakter og kostnader, etc.
  • Få alle fakta på bordet – positive og negative
  • Rydd opp i alt som kan ryddes opp i

Grundige markeds- og fremtidsanalyser

Også markedet og potensielle kjøpere må analyseres. Det er sjelden at den beste kjøperen er den første som banker på døren.

Ved hjelp av grundige markedsanalyser og forståelse av markedsutviklingen kan et salg legges til rette, slik at selskapet presenteres for markedet på det rette tidspunkt. Kanskje kan det være smart å utsette salget ettersom markedsmessige endringer gjør dette økonomisk gunstig? Det kan handle om endringer i det politiske landskapet eller at en potensiell kjøper er i andre prosesser som gjør at tidspunktet akkurat nå er dårlig. Det kan også handle om interne forhold i selskapet. Kanskje er dere i ferd med å utvikle nye produkter, teknologi eller å signere nye kontrakter som innebærer betydelig omsetningsvekst og endrede fremtidsutsikter?

Grundige analyser av marked og aktivt søk etter potensielle kjøpere er derfor alltid en viktig del av en grundig salgsprosess. Vår erfaring er at de beste kjøperne ikke alltid er de mest opplagte. Det kan for eksempel være selskaper som ønsker seg inn i det aktuelle markedet og som ser at selgers tjenester komplementerer dem på en god måte.

  • Gjør grundige markeds- og fremtidsanalyser
  • Det finnes ofte flere interessenter enn du tror
  • Flere interessenter sikrer høyere pris

Bedre balanse i forhandlingene

Mange salg av bedrifter er en del av konsolideringsprosesser hvor mindre selskaper blir en del av en større selskapsstruktur. Mange selgere opplever derfor at de møter en svært profesjonell motpart med et kobbel av rådgivere på sitt lag. Saga Corporate Finance har mer enn 20 års erfaring med slike salgsprosesser. Ingen prosesser er like, men vi vet hvilke problemstillinger som ofte dukker opp, noe vi allerede har tatt høyde for i innledende faser. Sammen er vi godt forberedt og har gode svar på de spørsmål og utfordringer som måtte dukke opp.

Sammenlignet med de store fullservice investeringsbankene er Saga Corporate Finance en spesialisert rådgiver innen salg av lønnsomme og etablerte selskaper. For deg som kunde betyr det at du får et erfarent team bestående av svært dedikerte M&A-rådgivere med spisskompetanse på kjøp og salg av selskaper. Vi følger deg tett gjennom hele prosessen og sørger for at du står sterkt posisjonert i forhandlingene med en profesjonell kjøper.

I tett samarbeid styrer vi prosessen fra innledende dialog og kartlegging til avsluttende forhandlinger med mulige kjøpere. Med oss på laget har du en profesjonell samarbeidspartner som styrer prosessen og som gir deg tyngden, erfaringen og autoriteten du trenger i forhandlingene med kjøper.

Ta kontakt

Priscilla Law

Priscilla Law

Daglig leder / Partner