Lukk
Hva leter du etter?

Personvern

Personværnerklæring for SAGA Corporate Finance AS 

1 Om SAGA Corporate Finance 

Takk for at du bruker tjenestene som tilbys av SAGA Corporate Finance og tilhørende nettsted (https://sagacorporate.no/) («Nettsiden») 

Nettsiden eies av SAGA Corporate Finance AS, et privat aksjeselskap etablert i Norge, registrert under nummer 985 226 776, og med registrert forretningsadresse Tjuvholmen allé 3, 0252, Oslo Norge. 

Når du besøker Nettsiden vårt eller bruker tjenester levert av SAGA Corporate Finance AS, inkludert tilknyttede selskaper («SAGA», «vi», «oss» «vår»), vil SAGA samle inn, bruke og behandle dine personopplysninger. SAGA tar personvernet ditt på alvor og behandler dine personligopplysninger på en sikker og konfidensiell måte. 

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») forklarer hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler dem, til hvilke formål og på hvilket grunnlag. Personvernerklæringen forklarer også hvilke rettigheter du har og hvordan du kan håndheve disse med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger. 

Ved bruk av SAGA sine tjenester og ved besøk av nettsiden, er SAGA behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger, i samsvar med denne personvernerklæringen. Dette betyr at SAGA er ansvarlig for å bestemme formålene med behandlingen av personopplysninger og for å overholde personvernlovgivningen. Hvis du ønsker å kontakte SAGA angående behandling av personopplysninger, vennligst bruk kontaktinformasjonen som er inkludert nederst i denne personvernerklæringen. 

 

2 Formål og grunnlag for behandling av personopplysninger 

2.1 Mandatutførelse 

Kontaktinformasjon om klienten eller dennes representant(er), benyttes ved kommunikasjon med klienten. Enkelte oppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter fra klienten eller annen korrespondanse i anledning saken. I de fleste saker er det imidlertid minimalt med personopplysninger som behandles. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med mandat fra virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.(interesseavveining). 

2.2 IT-drift og sikkerhet 

Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 c, jf. GDPR artikkel 32 og GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining). 

2.3 Fakturering 

Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). 

2.4 Nettstedet 

Vi samler inn og bruker personopplysninger gjennom Nettsiden. Dette omfatter data samlet inn av informasjonskapsler, og det omfatter også for eksempel nettbaserte undersøkelser og lignende der du fritt gir oss personopplysninger. I visse tilfeller lagrer vi opplysninger om e-post og IP-adresse for formålet å formidle relevant informasjon som kunder har anmodet om gjennom våre tjenester, utarbeide kundestatistikk, herunder å analysere bruksmønster for å videreutvikle og forbedre tjenestene. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt data fra kunder som har anmodet om våre tjenester. Se også kapittelet om cookies nedenfor. 

2.5 Kundeservice og tilbakemelding 

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra deg. For at vi skal kunne hjelpe deg med tilbakemeldinger og spørsmål, behandler vi dine personopplysninger for å identifisere deg og gi deg kundeservice. Du kan kontakte via e-post eller telefon på kontaktinformasjonen du finner her. Avhengig av hjelpen du trenger, kan vi be deg om å sende inn ytterligere personopplysninger for å gi deg riktig kundeservice. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger som beskrevet i denne delen er å oppfylle din uttrykkelige forespørsel, å utføre kontrakten med deg og vår legitime interesse i å forbedre tjenestene våre. 

2.6 Markedsføring 

Vi vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av tjenestene våre. Derfor vil vi sende deg, eller på annen måte varsle deg, om ulike tilbud og aktiviteter via e-post, f.eks. i form av nyhetsbrev, markedsføringsmateriale og gir deg informasjon om andre spesialtilbud. For dette formålet vil vi behandle e-postadressen din samt tidligere preferanser. 

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger for markedsføringsformål er ditt samtykke og vår legitime interesse i å informere deg om tjenesten og sikre at du får størst mulig fordel av tjenestene. Du kan når som helst kontakte oss via e-postadressen vi har oppgitt nederst i denne personvernerklæringen. Å trekke ditt samtykke tilbake vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før du trakk samtykket tilbake. 

 

3 Tilgang til personopplysninger 

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen. 

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette. 

3.1 Liste over tredjeparts tjenesteleverandører 

SAGA bruker flere tredjepartsleverandører som behandler personopplysninger på SAGAs vegne. Bruk av tredjepartsleverandører inkluderer blant annet:

Navn på tredjeparts tjenesteleverandør 

Tredjepartstjeneste 

Microsoft Office 365 

Various Microsoft products 

Embassi AS 

Xsale (CRM) og Virosafe (Antivirus) 

Box 

Cloud storage 

Google Analytics 

Google Analytics and Play (analytics), Google Storage (content) 

Doubleclick 

Advertising platform 

DigitalOcean 

Website hosting platform 

RunCloud 

Server hosting management panel 

 

3.2 Overføring av personopplysninger til tredjeland 

For å levere tjenester til deg, kan SAGA i enkelttilfeller være nødt til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU / EØS («tredjeland») ved bruk av ovennevnte tredjeparts tjenesteleverandører, hvis slike tjenesteleverandører er lokalisert i et tredjeland eller bruker underprosessorer lokalisert i tredjeland. SAGA vil ikke overføre personopplysninger til tredjestater utenfor EU / EØS som ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse, med mindre passende garantier er på plass, for eksempel å inngå EUs standardavtaleklausuler. 

 

4 Informasjonssikkerhet 

Vi håndterer personopplysningene dine på en sikker måte og har etablert prosedyrer som tilfredsstiller kravene som er beskrevet i personvernlovgivningen. Sikkerhetstiltakene er både tekniske, kontraktsmessige og organisatoriske. Vi har også inngått avtaler med underleverandørene våre som håndterer personopplysninger på våre vegne, som krever at de sørger for passende informasjonssikkerhet angående tjenestene de gir oss. 

 

5 Sletting 

Vi sletter personopplysninger når det ikke lenger er behov for å beholde disse for de formålene de ble samlet inn for, se punkt 2. Vær oppmerksom på at visse typer opplysninger kan oppbevares i lengre tid hvis slik oppbevaring er nødvendig for å løse tvister, håndheve SAGA kundeavtaler eller for å overholde tekniske og juridiske krav eller begrensninger knyttet til sikkerhet, integritet og drift av tjenestene. 

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

 

6 Dine rettigheter 

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med SAGA sin behandling av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller ønsker å håndheve rettighetene dine, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som er inkludert nederst i denne personvernerklæringen. 

Nedenfor kan du se hvilke rettigheter du har til enhver tid: 

Rett til tilgang: Du har tilgang til opplysningene vi har om deg. Du kan også be om tilgang til hvilke personopplysninger vi har registrert om deg ved å kontakte oss, i den grad denne retten ikke er begrenset av gjeldende lov. Vi forbeholder oss retten til å kreve at personen som ber om tilgang verifiserer identiteten sin, for å sikre at personopplysningene blir utlevert til riktig person. 

Rett til rettelse eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn 

Rett til å trekke tilbake samtykke: Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler personopplysningene dine for å motta nyhetsbrev eller andre former for markedsføring, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykke. Når vi sender ut nyhetsbrev, har vi ordnet det slik at du enkelt kan velge bort denne typen kommunikasjon, ved å inkludere en lenke til et abonnementskjema i hver kommunikasjon. 

Rett til dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført til et annet advokatfirma el. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet. 

Rett til å klage til tilsynsmyndighet: Hvis du er uenig i måten SAGA behandler personopplysningene dine på, kan du sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet). Vi håper at du velger å kontakte oss først ved å bruke den oppgitte e-postadressen nederst i denne personvernerklæringen. 

 

7 Cookies (informasjonskapsler) og lignende teknologier 

Nettsiden bruker informasjonskapsler og lignende teknologier, for eksempel beacons eller pikselkoder. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret i nettleseren din eller enheten din, noe som får en webside til å gjenkjenne nettleseren eller enheten hver gang du bruker Nettsiden. Web beacons eller pixel tags har lignende funksjoner som cookies. De er elektroniske «tegn», ofte ikke synlige for en sluttbruker, som lar SAGA telle brukere som har besøkt bestemte sider eller sett på bestemte annonser. Både Nettsiden og samarbeidspartnerne kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologier. 

Informasjonskapsler inneholder blant annet informasjon om navigering, besøkelsestid, nettleserversjon etc., og vil bli samlet inn for markedsføringsformål og for å gi deg en bedre brukeropplevelse. 

 

Vi bruker følgende informasjonskapsler på Nettsiden:

Navn 

Beskrivelse 

Google reCAPTCHA 

Marketing/Tracking, Functional 

Google Ads 

Marketing/Tracking 

Complianz 

Functional 

Google Analytics 

Statistics 

GA Audience 

Marketing/Tracking 

Adobe Typekit 

Tag managers, privacy notices, etc. 

 

8 Samtykke til bruk av informasjonskapsler 

Når du besøker Nettsiden vårt for første gang, viser vi deg et forgrunnsvindu med en forklaring om cookies. Så snart du klikker på «Jeg godtar alle cookies», samtykker du i at vi bruker kategoriene cookies og plugin-moduler du valgte i forgrunnsvinduet, som beskrevet i denne erklæringen for cookies. 

Hvis du ikke vil at informasjonskapsler eller andre lignende teknologier skal lagres, kan du endre innstillingene i nettleseren eller enheten din. Du kan også slette eksisterende informasjonskapsler og lignende teknologier. Hvis du velger å slette eller ikke godta informasjonskapsler, kan det påvirke nettsidens funksjonalitet. 

Hver nettleser eller enhet har instruksjoner om hvordan du håndterer informasjonskapsler og relatert teknologi gjennom personvern- og sikkerhetsinnstillinger: 

Klikk her hvis du bruker Chrome 

Klikk her hvis du bruker Internet Explorer 

Klikk her hvis du bruker Safari 

Klikk her hvis du bruker Firefox 

Klikk her hvis du bruker Opera 

Klikk her hvis du bruker Microsoft Edge 

 

9 Endringer i denne personvernserklæringen 

SAGA kan gjøre endringer i denne personvernregelen. Du finner alltid den nyeste versjonen på sagacorporate.no/personvern. Vi vil varsle alle brukere på praktisk og tilgjengelig måte i tilfelle materielle endringer. 

 

10 Kontaktinformasjon 

Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående denne personvernerklæringen eller til hvordan SAGA behandler personopplysninger om deg, kan du kontakte oss på post@sagacorporate.no. 

 

11 Cookie Policy