Lukk
Hva leter du etter?

Er det på tide å selge bedriften?

Vekstambisjoner, endret konkurransesituasjon, generasjonsskifte eller bare et ønske om å realisere verdier. Det er mange grunner til å selge en virksomhet, men noen fellestrekk går som oftest igjen.

Hvert år kjøpes, selges og fusjoneres flere hundre selskaper bare i Norge og de siste årene har antallet selskapstransaksjoner vært økende. Årsakene er like forskjellige som selskapene, men ofte handler det om endringer i markedet, et ønske om videreutvikling og vekst eller mer personlige årsaker som for eksempel et generasjonsskifte og realisering av verdier.

 

Hvordan vet man at man bør starte en salgsprosess?

Er du i en situasjon hvor du vurderer å selge virksomheten, enten som et initiativ fra egne rekker eller fordi du har interessenter som banker på døren? Mange opplever mye usikkerhet i en slik situasjon og spørsmålene er mange. Hvordan kan man vite at et salg er det rette valget og når bør man eventuelt starte en salgsprosess?

Salg av hele eller deler av virksomheten kan i en del tilfeller være det beste valget både for selskapet og dets eier(e). Det kan være økonomisk gunstig og kanskje er det etter mange års hardt arbeid på tide å realisere opparbeidede verdier. Kanskje er et salg, nye krefter og kompetanse også det som skal til for at virksomheten skal realisere et uforløst potensial.

Virksomheten representerer ofte betydelige verdier, kanskje større enn man selv er klar over. For å forankre salgsbeslutningen, men ikke minst for å sikre at verdiene realiseres, vil det for de fleste ha stor verdi å benytte seg av en rådgiver i denne prosessen. En god M&A-rådgiver sikrer riktig kjøper, som ikke bare betyr best mulig pris og betingelser, men også en kjøper som kan bidra til å videreutvikle selskapet.

 

Realisere gevinst og potensial

En vanlig årsak til at noen ønsker å selge er at selskapet er inne i en positiv utvikling, men har et betydelig uforløst potensial. For å akselerere veksten og realisere dette potensialet ønsker selger en partner som kan være med å bidra i videreutviklingen av selskapet.

En ny partner kan tilføre selskapet både kompetansen og de finansielle musklene dere trenger for å fortsette utviklingen. Dette kan være alt fra en bredere produkt- og tjenesteportefølje til økt salgskraft og ny kompetanse om strategiarbeid, bedriftsutvikling og internasjonal vekst. Slik profesjonaliseres selskapet, noe som ofte er det som skal til for å ta de store stegene videre, både lokalt og internasjonalt.

Et salg er ofte et strategisk smart grep. Ikke bare gir det mulighet for økt diversifisering av formuen, men det kan også tilføre en partner med kompetanse, muskler og vilje til vekst, noe som kan være forløsende for selskapets potensial. Fordelen med å gi fra seg noe av kontrollen kan derfor være betydelige. Man får anledning til å realisere noe av verdiene samtidig som man tar del i selskapets videre vekst og de verdiene som skapes i fellesskap med de nye partnerne.

 

Nært forestående generasjonsskifte?

En del selskaper har vært i familien i generasjoner. Tidligere var forventningene fra eldste generasjon store og det var nærmest et krav at etterkommerne skulle ta over. Slik er det heldigvis ikke lenger. Dagens etterkommere og arvinger har frihet til å bestemme over egen fremtid og vi ser derfor stadig oftere at slike selskaper selges ut av familien.

Kanskje er arvingene godt etablert i egne karrierer? I noen tilfeller ser vi også at dagens eiere ikke ønsker at barna skal ta over, da det ikke alltid har vært en «dans på roser» å drive bedriften. Kanskje handler det også om diversifisering av formuen og et ønske om å ikke ha alle eggene i én kurv.

Forklaringene er ulike, men felles for mange generasjonsskifter er at de ofte er krevende, gjerne med mye følelser involvert. I slike prosesser er det derfor spesielt viktig å starte tidlig, i god tid før generasjonsskiftet skal finne sted. Det gir alle involverte tid slik at ulike valg og beslutninger får modnes. Det resulterer ofte i mer ryddige og harmoniske prosesser, samtidig som det sikrer riktigere prising og god timing av salgsprosessen.

 

Ta kontroll over salgsprosessen

Uavhengig av årsak er det viktig å ta kontroll over salgsprosessen og finne en kjøper som kan tilføre strategisk eller finansiell styrke som kan løfte selskapet ytterrligere. Ved å gjennomføre en grundig og godt forberedt salgsprosess opplever vi ofte at skepsis endrer seg til optimisme. Det som fremstod som en lite ønsket situasjon blir i stedet et valg for fremtiden, der den nye partneren og eieren representerer både muligheter og potensial.

Saga Corporate Finance har over 20 års erfaring med salg av private virksomheter. Vår erfaring er at jo tidligere vi kommer inn i prosessen jo bedre blir resultatet. Vår M&A-prosess begynner alltid med et uformelt møte hvor vi blir godt kjent både med selger og selskap. Ofte er vi involvert som en samtalepartner for bedriftseier i flere år før et salg besluttes. Salgsprosessen skjer alltid i tett dialog rundt dine ønsker og ambisjoner med fokus på å etablere en verdiskapende salgsprosess.

Ta kontakt

Priscilla Law

Priscilla Law

Daglig leder / Partner