Lukk
Hva leter du etter?
Kjøp

NEAS

Kjøp av NEAS for Tomagruppen

Saga Corporate Finance bistår Toma Gruppen i oppkjøpet av NEAS med virksomhetsområdene Facility Services og Teknisk Eiendomsdrift

Neas er en ledende aktør innen Facility Services, Teknisk Eiendomsdrift og Totalreform (konsulent og operative tjenester ved flytting av kontorer) med 900 hel- og deltidsansatte. Konsernet har kontorer/operativ virksomhet i de største regionene i Sør-Norge. Totalreform AS gis som tingsutbytte til eksisterende aksjonærer i Neas og er ikke omfattet i oppkjøpet av Neas.

Kjøpet av Neas AS med virksomhetsområdene Facility Services og Teknisk Eiendomsdrift vil gi TomaGruppen et betydelig markedsmessig strategisk løft. Toma Gruppen vil etter kjøpet ha en årlig omsetning på 1.500 millioner NOK og vil med det bli en av de største aktørene i det norske FS-markedet.  Toma Gruppen vil dekke forretnings-områdene: Renhold; Kantine; Forpleining; Eiendoms Drift; Kontorstøtte samt Vakt/Sikkerhet.

«Kjøpet av NEAS med virksomhetsområdene Facility Services og Teknisk Eiendomsdrift vil gi Toma Gruppen et betydelig strategisk løft og vil gi oss i større grad mulighet til å kunne konkurrere med de «store» selskapene generelt og på landsdekkende kombinerte FS-kontrakter spesielt», sier konsernsjef og eier Tore Monsen.

Trenger du bistand?

Ivan Alver

Ivan Alver

Senior Partner

Trenger du bistand?

Ivan Alver

Ivan Alver

Senior Partner