Lukk
Hva leter du etter?

Toma Gruppen kjøper NEAS AS

Toma Gruppen kjøper Neas AS med virksomhetsområdene Facility Services og Teknisk Eiendomsdrift. Saga Corporate Finance bistår Toma Gruppen i transaksjonen.

TomaGruppen AS er et Facility Services konsern med hovedkontor i Bergen. Gruppen, med 2.500 hel- og deltidsansatte, har sin virksomhet innenfor Renhold, Mat/Kantine, Service/Forpleining og Vakt/Sikkerhet og er landsdekkende med kontorer fra Honningsvåg i nord til Kristiansand i sør. Konsernomsetningen i gruppen var i underkant av NOK 1.000 millioner i 2014.

Neas AS konsern har sin virksomhet innenfor Facility Services, Teknisk Eiendomsdrift og Totalreform med 900 hel- og deltidsansatte. Konsernet har kontorer/operativ virksomhet i de største regionene i Sør-Norge. Totalreform AS gis som tingsutbytte til eksisterende aksjonærer i Neas og er ikke omfattet i oppkjøpet av Neas. Neas konsernet omsatte for NOK 520 millioner i 2014. Ved oppkjøpet av Neas AS med virksomhetsområdene Facility Services og Teknisk Eiendomsdrift fortsetter TomaGruppen sin vekststrategi som innbefatter oppkjøp kombinert med god organisk vekst. Oppkjøpet er strategisk viktig for i større grad å bli anerkjent som en fullverdig, landsdekkende Facility Services operatør.

Klikk her for ytterligere informasjon eller kontakt:

Ivan Alver
Partner
M: (47) 9084 0456
E: ia@sagacorporate.no